Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

SURI CRUISE

Katie Holmes holds onto her adorable daughter Suri as they head to a helicopter for a ride out of Manhattan on Wednesday evening (August 17) in New York City.Suri, wearing Venettini footwear, even had a doll with her wearing a matching dress!
While in the helicopter, Suri made funny faces by pressing her nose against the glass window. So cute!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου