Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

SURI CRUISE

Five-year-old Suri looked pretty in pink as she headed to a gymnastics class in New York City with her dad Tom Cruise yesterday (August 8).
Proud papa Tom looked on as his gorgeous girl took a turn on the balance beams and trampoline.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου