Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and Liev Schreiber went out for a walk with their kids Sasha, 4, and Kai, 2, in New York City on Wednesday (August 17).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου