Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

SHILOH JOLIE PITT


Angelina Jolie takes her girls, Zahara and Shiloh, to a toy store on Monday (August 15) in Richmond, London, England.

The Jolie-Pitts took home a sticker book and a few plush toys after their shopping trip. Shiloh stuck her tongue out at photographers as they left the store - ha!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου