Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

SURI CRUISE

Suri Cruise hold onto her cup of hot chocolate after stopping at Starbucks with her nannies on Wednesday (February 23) in Vancouver, Canada. Suri loves Starbucks as this was the second day in a row she went with her staff.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου