Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

SURI CRUISE

A less stylish Katie returned from Italy and the first thing she did was meet with her daughter Suri (February 26) ,who enjoyed the absence of Katie in Starbucks with her nannies in Vancouver, Canada. Mother and daughter enjoyed a reunion with some friends.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου