Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

HONOR WARREN

Saturday, February 19th, 2011: Jessica Alba, Cash Warren and daughter Honor made their way through a large crowd of paparazzi after having breakfast at Nate n' Al Deli in Beverly Hills.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου