Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

MAX LIRON BRATMAN

Cutie pie Max Bratman enjoyed some playtime with his nanny and some family friends in Santa Monica, Calif. on Thursday afternoon (February 10). The adorable 3-year-old looked to be having a great time as he took his tricycle out for a spin!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου