Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

JAYDEN JAMES FEDERLINE

 

Britney Spears is all smiles as she takes her son Jayden James, 4, to karate practice on Thursday (February 10) in Encino, Calif.
Earlier today, the 29-year-old pop singer chatted with her fans for a little Q&A session on Twitter.
“I’m really just a boring homebody who loves staying home with my kids and thats where i’m the happiest” Brit tweeted.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου