Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

A sleepy yet smiley Naomi Watts prepared to depart Phuket International Airport on Monday (February 14) with her youngest son, 2-year-old Kai, after a long day wrapping her latest project, The Impossible, in Khao Lak, Thailand.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου