Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

SURI CRUISE


Katie Holmes holds hands with her daughter Suri as the two head into Bubby’s on Thursday (December 15) in New York City.
The 32-year-old Don’t Be Afraid of the Dark actress and her 5-year-old daughter ate a late night meal together before heading out! How cute does Suri look in those ladybug boots?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου