Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and Liev Schreiber and their beautiful boys Sasha, 4, and Kai, 2 1/2, headed out on a hunt for the perfect Christmas tree in New York City today (December 3).
Bundled up against the chilly weather, the foursome stopped off at a local tree lot, where they even had a visit with Santa Clause.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου