Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

SAM AND LOLA SHEEN

Denise Richards and her girls, Sam, 7, and Lola, 6, were seen with Barnes and Noble shopping bags on Saturday (December 24). The family - along with 6-month-old Eloise - just got back from a Mexican vacation with Charlie Sheen.
During their trip Sam and Lola had their hair braided.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου