Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

SAM AND LOLA SHEENDenise Richards and her father Irv cheered on Sam at her soccer game in Los Angeles, Calif. on Saturday (December 3).
Sister Lola sat with her mom and grandfather on the sidelines too. Oranges, yogurt and water were the choice for snacks. Sam, 7, looked every bit the sports pro kicking her giraffe soccer ball around!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου