Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Salt star Liev Schreiber was spotted doing a little last minute Christmas shopping with his two adorable sons Kai, 3, and Sasha, 4, at Union Square in New York City on Wednesday (December 21).
The doting daddy pushed his two sons around the square as they shopped for a bit. Perhaps they were looking for the perfect gift for mama Naomi Watts?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου