Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

HONOR WARREN

Jessica Alba and hubby Cash Warren were spotted dropping their eldest daughter, Honor, off at school in Santa Monica, Calif. on Thursday (December 15). The adorably squirmy little 3-year-old tried to wriggle out of her daddy’s arms after giving him a little nuzzle on the cheek upon leaving their vehicle.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου