Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

SURI CRUISE

Tom Cruise, Katie Holmes and Suri enjoyed ice skating moments and many fans saw how Tom taught Suri to skate in Pittsburgh (November 19).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου