Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

SERAPHINA AFFLECK

A nanny took Seraphina with her in Pacific Palisades, Calif. on Thursday (November 10). Their dog, Martha Stewart, also came along for the trip out!
The sweet 2-year-old sure has a lot of energy. After climbing around she took off her ladybug rain jacket and had her nanny carry it.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου