Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

HONOR WARREN

Jessica Alba was spotted leaving a friend’s house with her daughter, Honor, and then stopping by a nail salon in Beverly Hills (November 16).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου