Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

SAM AND LOLA SHEEN

Go Sam Go!
Actress Denise Richards , 40, was spotted cheering on her 7-year-old daughter Sam on the soccer field in Los Angeles, Calif. on Sunday (November 6).
The famous soccer mama was also accompanied by her father and her gorgeous 6-year-old daughter Lola.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου