Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

SERAPHINA AFFLECK

Ben Affleck's parents, Timothy and Chris, were seen at a park with their gorgeous granddaughters - Violet, nearly 6, and Seraphina, nearly 3 - in Pacific Palisades, Calif. on Thanksgiving Day (November 24). Grandpa carried Sera's toy stroller while grandma walked alongside Violet.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου