Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

SERAPHINA AFFLECK

Jennifer Garner took her adorable daughters Violet and Seraphina to ballet class (November 6). Both girls were dressed in their tutus and ballet slippers!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου