Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

LENI KLUM

Heidi Klum takes her kids Leni, Henry, Johan and Lou to Keith Cooke's Martial Arts Studio in Brentwood, CA.
While the boys were at karate practice Heidi took Leni over to her ballet class (March 12).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου