Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

LENI KLUM

Proud papa Seal looked on as his 6-year-old daughter, Leni, sold Girl Scout Cookies with her troop in front of a supermarket in Brentwood, Calif. on Sunday (February 27).
Little Leni looks all tuckered out after a long day of selling Samoas and Thin Mints!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου