Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

HONOR WARREN

Such a gorgeous pair! Expectant mom Jessica Alba was seen strolling with her adorable 2-year-old daughter Honor after having breakfast in New York City on Friday (March 4).
The mother-daughter duo were bundled up in the chilly East Coast weather. Not to mention their funky shades!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου