Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

KINGSTON ROSSDALE

Kingston, 4, and Zuma, 2, out for an afternoon of errands with the help of a friend in Los Angeles, Calif. on Saturday (March 5).

And like any smart parent, Gwen knows you save the best for last so that the kids don't complain about the trip to the dry cleaners and the grocery store – they got a treat when mom took them to see some puppies in a pet store in Sunset Plaza at the end of the day.
____________________________________________________________________________


Gwen Stefani and Gavin Rossdale's eldest son, Kingston hangs out with his nanny, even going for a piggyback ride ( March 4).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου