Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Voting results!

Thank you to everyone who voted your favorite celebrity girl and boy of my blog for the year 2010!
Here are the results!

 GIRLS:
1. Suri Cruise
                                      2.Shiloh Jolie Pitt
                                     3.Seraphina Affleck
BOYS:
1.Kingston Rossdale
2.Knox Leon Jolie Pitt
3.Milo Langdon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου