Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

NAHLA ARIELA AUBRY

Halle Berry carries her adorable daughter, Nahla, as they do some shopping on Wednesday (January 12) in Los Angeles.
The 44-year-old actress and her 2-year-old daughter visited a luggage store and a bakery, where Halle took a cake home with her.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου