Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and Liev Schreiber treated their kids Sasha, 3, and Kai, 2, to a trip to the Children's Museum of Arts in New York's Soho neighborhood (January 21).
The family is back to bundling up in the cold winter weather after spending the holidays in sunny Sydney, Australia.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου