Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

KINGSTON ROSSDALE

Gwen Stefani was seen with her two boys, Kingston, 4, and Zuma, 2 in Los Angeles, Calif. on Friday (January 14).
After picking up Kingston from school, they headed for an afternoon lunch at Hugo's restaurant.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου