Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Actress Naomi Watts spent a sunny day seaside in Sydney, Australia with her favorite boys (December 30). The King Kong star and her partner Liev Schreiber kept a close eye on their boys Sasha, 3, and Kai, 2, as they splashed around at Bronte Beach on beautiful Nelson Bay.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου