Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

SURI CRUISE

Tom Cruise carries his daughter, Suri, after she plays at a playground on Tuesday (September 7) in New York City’s Central Park.
The duo were joined by Tom’s daughter, Isabella, who carried I Can Read books for Suri to check out!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου