Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

SERAPHINA AFFLECK

Violet and Seraphina Affleck were spotted at a soccer camp on Saturday (September 11) in Brentwood, Calif. Sweet Sera, 20 months, watched from the sidelines with the nanny while Violet, 4 1/2, participated in the fun ball game.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου