Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

KINGSTON ROSSDALE

Gwen Stefani spent a day with her boys at New York's Central Park on Friday (September 17). Their nanny also came along and played. Gwen pushed Zuma, 2, on the slide and tire swing while Kingston, 4, went rope climbing.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου