Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

HONOR WARREN

Actress Jessica Alba enjoyed a breakfast date this morning with her adorable daughter Honor Marie, 2 (September 13). The beautiful pair headed to Nate n' Al delicatessen in Beverly Hills, California for a bite to eat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου