Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

SHILOH JOLIE PITT

    
Angelina Jolie arrives at LAX airport on Saturday (September 18) with her girls, Shiloh and Zahara.
The 35-year-old actress held onto both of her girls as they headed through the airport together. Shiloh carried a wooden sword with her!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου