Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

LENI KLUM

Supermodel mom Heidi Klum was spotted shopping with three of her kids - Leni, 6, Henry, 5 next month, and Johan, 3 1/2 - in Beverly Hills on Friday (August 27).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου