Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

KINGSTON ROSSDALE

Wearing his Superman costume, Kingston Rossdale joined his dad Gavin Rossdale and his nanny for dinner at Chi Dynasty in Studio City, California on Wednesday (August 18).

The 4-year-old flexed his muscles and growled at the paparazzi, showing off his super hero powers. His nanny had to keep him at bay.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου