Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

LENI KLUM

Heidi Klum and family took to the beach upon arriving in France on Saturday afternoon (July 31). Leni, 6, Henry, 4, Johan, 3, looked to be enjoying their time together as they played on the pebbly shore, while baby Lou, 9 months, stayed with the family’s nanny.

Leni and her mama spent a tender moment snuggled in a fluffy striped towel. What a beautiful pair!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου