Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

KNOX LEON AND VIVIENNE MARCHELINE JOLIE PITT


They're getting so big!

Academy Award-winning actress Angelina Jolie was seen with her 2-year-old twins - Knox Léon and Vivienne Marcheline - in Budapest on Saturday (August 21).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου