Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

who wore it best?

Suri Cruise first wore the juicy couture pink ruffled dress in Boston (Octomber 11 of 2009).Leni Klum was spotted wearing the same dress in New York City (July 2 of 2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου