Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

LENI KLUM

Model mom Heidi Klum snuggled her adorable baby girl Lou, 9 months, as she took a stroll through New York's trendy SoHo neighborhood with her kids this week (July 26). Siblings Leni, 6, Henry, 4, and Johan, 3, took turns riding in strollers and on shoulders as the group made their way through the busy city streets.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου