Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

SERAPHINA AFFLECK

Valentine's Day star Jennifer Garner had some fun with her daughters Violet, 4, and Seraphina, 1, yesterday, taking them to see a magic show in Santa Monica, California (July 29). Looks like little Violet was toting a recent work of art!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου