Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

NAHLA ARIELA AUBRYSunday, July 11th, 2010: Halle Berry spent quality time playing with her daughter Nahla at Griffith park, the mother and daughter even wore matching outfits.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου