Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

LENI KLUM

Heidi Klum's kids Leni, 6, and Johan, 3, were too pooped to play after an afternoon of fun at New York's Hudson River Park (June 26). The pair took a time-out for popsicles and a rest alongside their adoring model mama.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου