Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

LEVI ALVES MCCONAUGHEY

Expectant mama Camila Alves walked hand-in-hand with her two children – son Levi, 4, and daughter Vida, 2 – as they left their hotel in New York City on Friday (July 27). The trio – joined by papa Matthew McConaughey – made a stop at ABC Carpet to check out furniture before heading to their private jet at Teterboro in New Jersey.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου