Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

HONOR WARREN

Jessica Alba took Honor, 4, and Haven, 11 months, to New York City’s Central Park Zoo on Friday (July 27). After going to Starbucks they went to the zoo where Jessica bought a pretzel and ice pop for Honor.
Honor looked adorable wearing her fedora and carried a water bottle to keep cool in the summer heat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου