Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

KINGSTON ROSSDALE

Gwen Stefani’s boys Kingston, 6, and Zuma, 3, were taken for some family fun at Central Park in New York City on Friday (July 27).The kids did a lot! They rode in a carriage, ate ice cream and went on all the amusement park rides that could accommodate them.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου