Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts, Liev Schreiber and their sons, Kai, 2, and Sasha, 3 1/2 were spotted out in New York City on Saturday (June 18). The family had lunch at the Crosby Hotel and walked around Soho in the sunshine.
Liev was in good spirits and waved at a few fans. He even told one that he's looking forward to celebrating Father's Day.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου