Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

HONOR WARREN

Jessica Alba and daughter Honor headed off to a crafts store in Beverly Hills yesterday (June 18), to make a special Father's Day gift.The pair spent the afternoon hand painting a coffee mug that said 'Number 1 Dad' at a branch of Color Me Mine in Beverly Hills.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου